Nieuwe meldingsplicht voor aanbestedende overheden treedt in werking op 1 juni 2024

Vanaf 1 juni moeten aanbestedende overheden in bepaalde gevallen onmiddellijk na de opening van de offertes de individuele plaats van de inschrijvers in het voorlopig klassement meedelen.

Wanneer aanbestedende overheden gebruik maken van een openbare of een niet-openbare procedure, onder de Europese drempel, en waarbij de prijs het enige gunningscriterium is, dan zullen ze onmiddellijk na de opening van de offertes aan de inschrijvers hun individuele plaats in het voorlopig klassement moeten meedelen.

Enkel de plaats in het voorlopig klassement wordt meegedeeld. De prijzen van de ingediende offertes, en de namen van de andere inschrijvers worden niet meegedeeld.

Deze nieuwe verplichting werd ingevoerd door de wet van 22 december 2023 en treedt in werking op 1 juni 2024. Het e-Procurement platform zal vanaf 1 juni 2024 de betreffende functionaliteit aanbieden.

Indien u graag meer informatie wenst over dit thema, aarzel dan niet om ons te contacteren.