Aanzienlijke verhoging van de verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten

Ten gevolge van de inflatie werd de rentevoet van de verwijlintresten in het kader van overheidsopdrachten aanzienlijk verhoogd.

Verwijlintresten zijn intresten die verschuldigd zijn bij laattijdige betalingen. Ze zijn automatisch verschuldigd wanneer een aanbestedende overheid een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten niet tijdig betaalt. Het bedrag komt bovenop het verschuldigde bedrag van de prestaties.

De rentevoet werd in januari opgetrokken naar 10,5% en was nog nooit zo hoog.

De rentevoet stijgt niet alleen voor de recente overheidsopdrachten, maar ook voor de oudere contracten wordt de rentevoet opgetrokken.

Voor opdrachten die werden gegund tussen 8 augustus 2002 en 15 maart 2013 stijgt de rentevoet van 8% naar, eveneens, 10,5%.

Voor de oudste opdrachten (opdrachten gegund voor 8 augustus 2002) geldt er eveneens een stijging van de rentevoet voor verwijlintresten. Vanaf 1 maart 2023 geldt er een nieuwe rentevoet van 4,75% voor deze contracten.

 

Indien u graag meer informatie wenst over dit thema, aarzel dan niet om ons te contacteren.