Neem deel aan de grote barometer van het bestuur van (I)VZW’s!

Neem deel aan de grote barometer van het bestuur van (I)VZW’s! Het doel is om na te gaan in welke mate (I)VZW’s in België er in slagen de verschillende administratieve formaliteiten na te leven en terug te vallen op goed bestuur. Daarom heeft LouRIM (UCLouvain) de eerste barometer van (I)VZW-bestuur ontwikkeld met de steun van Spreds en EY Law.

Door deze anonieme enquête van tien minuten in te vullen, draagt u bij tot een betere kennis van de situatie van (I)VZW’s in België en tot de ontwikkeling van concrete oplossingen. Aan het eind van de vragenlijst zal op verzoek een speciaal e-Book beschikbaar zijn.

https://form.typeform.com/to/SKuOzzb4