Participate in the first survey on associations’ governance!

Neem deel aan de eerste barometer van het bestuur van (I)VZW’s! Het doel is om na te gaan in welke mate (I)VZW’s in België er in slagen de verschillende administratieve formaliteiten na te leven en terug te vallen op goed bestuur. Daarom heeft LouRIM (UCLouvain) de eerste barometer van (I)VZW-bestuur ontwikkeld met de steun van Spreds, EY Law, BECI en SOCIALware.

 

 

Door deze anonieme enquête van tien minuten in te vullen, draagt u bij tot een betere kennis van de situatie van (I)VZW’s in België en tot de ontwikkeling van concrete oplossingen. Aan het eind van de vragenlijst zal op verzoek een speciaal e-Book beschikbaar zijn. Klik hieronder om deel te nemen.

 

 

https://form.typeform.com/to/UVeKld4H

 

 

Participez au premier baromètre de la gouvernance des A(I)SBL ! Afin de réaliser un état des lieux de la capacité des A(I)SBL en Belgique à respecter les différentes formalités administratives et à s’appuyer sur une bonne gouvernance, le LouRIM (UCLouvain) a développé le premier baromètre de la gouvernance des A(I)SBL avec le soutien de Spreds, EY Law, BECI et SOCIALware.

 

 

En répondant à cette enquête anonyme d’une dizaine de minutes, vous contribuerez à une meilleure connaissance de la situation des A(I)SBL en Belgique ainsi qu’au développement de solutions concrètes. Un e-Book dédié sera disponible sur demande à la fin du questionnaire. Cliquez ci-dessous pour participer.

 

https://form.typeform.com/to/RZmUQjEF