Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Wat moet u weten?

Date: See below

Location: See below

Address: See below

Time: See below

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Op 28 februari jl. werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen in de Kamer. De nieuwe bepalingen treden in werking vanaf 1 mei 2019 voor nieuwe vanaf die datum opgerichte vennootschappen. Voor bestaande vennootschappen treden de dwingende bepalingen in werking vanaf 1 januari 2020.

Het nieuwe vennootschapsrecht betreft een ware revolutie die een directe impact zal hebben op uw onderneming. Zowel multinationale ondernemingen, familiebedrijven, start-ups, scale-ups en genoteerde ondernemingen zullen te maken krijgen met het nieuwe wetboek.

Naar aanleiding van deze mijlpaal ontwikkeling heeft EY Law het genoegen u uit te nodigen op één van haar ontbijtsessies. Aan de hand van concrete vragen zullen de voornaamste wijzigingen worden toegelicht.

 

1. (Wanneer) dien ik actie te ondernemen?

2. Voor welke rechtsvorm te kiezen?

3. Wat betekent het verdwijnen van kapitaal in de nieuwe BV?

4. Hoe in de toekomst vermogen uitkeren?

5. Welke nieuwe mogelijkheden biedt de uittreding van aandeelhouders in de nieuwe BV?

6. Hoe open of besloten is het aandeelhouderschap in de nieuwe BV?

7. Kunnen onder het nieuwe recht aandelen worden uitgegeven in ruil voor te leveren arbeid?

8. Op welke manier kan het bestuur worden georganiseerd?

9. Is mijn aansprakelijkheid als bestuurder effectief beperkt?

10. Meervoudig stemrecht en meervoudig winstrecht: wat zijn de opportuniteiten?

11. Hoe controle behouden over de familiale onderneming?

12. Blijven afspraken in bestaande aandeelhoudersovereenkomsten geldig?

13. Heeft de gewijzigde zetelleer impact op mijn vennootschap?

14. Heeft het nieuwe WVV invloed op mijn successieplanning?

15. Kan ik nog langer blijven werken onder de vorm van een coöperatieve vennootschap?

16. Heeft het nieuwe WVV ook fiscale implicaties?

Stel hier zelf uw vraag (graag 3 werkdagen op voorhand) en wij doen ons best ook deze vraag te behandelen.

 

Doelgroep

Vennootschappen: Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen, bedrijfsjuristen alsook iedereen binnen een vennootschap die regelmatig met het vennootschapsrecht in contact komt (tax directors, CFO’s, compliance officers,…).

Verenigingen: Voor bestuurders en bedrijfsjuristen van verenigingen en stichtingen (non-profit sector) wordt een afzonderlijke Engelstalige sessie voorzien op 17 mei te Diegem.

 

Praktisch

Agenda van de sessie:

7:30     Onthaal en registratie (incl.ontbijt)

8:00     Aanvang sessie

9:15     Q & A

9:30     Einde sessie

Het aantal deelnemers is beperkt. Wij raden u dan ook aan om uw aanwezigheid zo snel mogelijk te bevestigen.

 

Onze Nederlandstalige sessies:

  • 4 april 2019 in Corda Campus Hasselt
  • 24 april 2019 in EY Gent
  • 25 april 2019 in EY Antwerpen
  • 7 mei 2019 in EY Diegem
  • 8 mei 2019 in EY Antwerpen
  • 9 mei 2019 in EY Gent

 Schrijf u alvast in!