Extra sessie UBO-wetgeving

Date: 25 juni 2019

Location: EY Law

Address: Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Ghent

Time: 7.30

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het Belgisch UBO-register werd ingevoerd door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Hierdoor moet elke in België opgerichte vennootschap, vereniging, stichting of andere entiteit haar uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO-register.

30 september 2019 is de finale deadline om de gegevens betreffende deze uiteindelijke begunstigden voor een eerste maal in het register in te voeren.

Gezien onze eerste sessie van 20 juni reeds volzet is, organiseren wij een tweede ontbijtsessie op 25 juni 2019 te Gent..

Tijdens deze ontbijtsessie zullen o.a. de volgende topics behandeld worden:

 

1. Toepassingsgebied

2. Welke informatie moet er worden meegedeeld en welke zal zichtbaar zijn

3. Hoe een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO identificeren

4. Hoe worden controlestructuren behandeld (maatschap, STAK)

5. Aandachtspunten voor de familiale aandeelhouders

6. Toegang tot het register

7. Sancties

8. Mogelijke afwijkingen

Tijdens deze sessie worden de hoofdlijnen van de UBO-wetgeving uiteengezet en worden de bovenstaande topics aan de hand van praktische voorbeelden verduidelijkt.

Tijdens de sessie is er tevens de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Doelgroep

Aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen, bedrijfsjuristen alsook iedereen binnen een vennootschap die regelmatig met het vennootschapsrecht in contact komt (tax directors, CFO’s, compliance officers, … )

 

Praktisch

Agenda van de sessie:

7:30     Aanvang ontbijtsessie

8:45     Einde ontbijtsessie

Het aantal deelnemers is beperkt. Wij raden u dan ook aan om uw aanwezigheid zo snel mogelijk te bevestigen.

 

Registreer hier voor deze sessie!