M&A fundamentals : Wegwijs in de juridische documentatie bij een overnametransactie

Het overnemen en overlaten van een onderneming doorloopt een aantal opeenvolgende fasen, die telkens gepaard gaan met specifieke juridische documentatie.

Hoe verloopt een overnametraject, welke juridische documentatie wordt daarbij gehanteerd, en welke valkuilen en aandachtspunten dienen zich aan?

Programma

In dit webinar verneemt u van M&A partner Tom Swinnen (hoofd van de M&A afdeling binnen EY Law Belgium), hoe een bedrijfsovername in de praktijk verloopt, zowel vanuit de kopers- als verkoperszijde.

Met concrete praktijkvoorbeelden neemt Tom u mee doorheen de verschillende fasen van een M&A transactie. U verneemt welke positie partijen kunnen aannemen tijdens de onderhandeling en hoe dit zich vertaalt in de transactiedocumentatie. Vanuit zijn dagelijkse praktijk wijst hij op een aantal belangrijke aandachtspunten en struikelblokken die zich in de loop van het proces kunnen voordoen.

U wordt wegwijs gemaakt in het typische M&A jargon met termen zoals ‘auction’, ‘disclosure’, ‘representations & warranties’, ‘specific indemnities’, ‘non-compete’, ‘boiler plate’, enz.

Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de uiteenzetting aan bod:
• Overeenkomsten aangaande het overnameproces zoals daar zijn: geheimhoudingsovereenkomst (NDA), process letter, (niet)bindende biedbrief;
• Voorafgaande overeenkomsten, zoals daar zijn: exclusiviteitsovereenkomst, intentieverklaring (LOI) en principeovereenkomst (Term Sheet);
• Overeenkomsten inzake de (organisatie van) de due diligence: data room rules en clean team agreement;
• De eigenlijke transactieovereenkomsten, omvattende de koop-verkoopovereenkomst (SPA) en, indien van toepassing, een aandeelhoudersovereenkomst (AHoV); en, tot slot,
• Aanvullende overeenkomsten, zoals daar zijn: transitional services agreement (TSA), management agreement, lease agreement, vendor loan, enz.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.