Het nieuwe WVV en de overdracht van aandelen

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de vennootschapsrechtelijke wetsbepalingen die aan bod komen bij een aandelenoverdracht verduidelijkt, vereenvoudigd of uitgebreid. Sarah van Veen, advocaat bij EY Law, geeft een overzicht van deze wijzigingen en gaat na hoe het WVV de vraag naar meer rechtszekerheid verzoent met de wens om discretie en flexibiliteit te bewaren bij een aandelenoverdracht.

Haar bijdrage is op 9 september 2020 verschenen in aflevering 426 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW). Een samenvatting van deze bijdrage kan hier worden geraadpleegd.

EY Law beschikt over een toegewijd team van specialisten die u graag verder bijstaan en adviseren bij een aandelenoverdracht onder het nieuwe vennootschapsrecht.