Naar moratorium op faillissementen

De maatregelen die werden genomen in het kader van COVID-19 brengen veel ondernemingen in financiële moeilijkheden. Volgens Graydon zou 34 procent van de alle ondernemingen de coronacrisis niet aankunnen indien de lockdown nog tot 3 mei zou verlengd worden. Voor nog eens 40 procent is het gevaar minder acuut hoewel zij maar net kunnen overleven.

Vanuit de federale regering is men zich bewust van het feit dat de genomen maatregelen voor verschillende ondernemingen het risico op faillissement sterk verhoogd heeft. Ondernemingen in moeilijkheden zouden eventueel beroep kunnen doen op de bescherming die geboden wordt via de procedure van een gerechtelijke reorganisatie. Door de huidige maatregelen vreest men echter dat die niet altijd tijdig zullen kunnen bekomen worden door een stormloop op de ondernemingsrechtbanken.

Om daar hoofd aan te bieden, zou een moratorium op de faillissementsprocedures worden ingevoerd. Er zou een pragmatische regeling worden uitgewerkt waarbij alle bedrijven die onder de insolventiewetgeving vallen, automatisch en tijdelijk een wettelijke opschorting van betaling zouden bekomen. Een bedrijf in moeilijkheden zou zo beschermd worden tegen inbeslagnames, niet failliet kunnen verklaard worden en geen verplichte aangifte van faillissement moeten doen. Verder zullen de lopende overeenkomsten niet eenzijdig of gerechtelijk kunnen ontbonden worden wegens wanbetaling.

Voor lopende reorganisatieprocedures zou er een verlenging van de betalingstermijnen komen. De ondernemingsrechtbank zal, op verzoek van een schuldeiser, de opschorting wel tijdelijk kunnen opheffen in geval van misbruik.

De regeling is enkel bedoeld voor ondernemingen die voor de corona-uitbraak nog in een goede financiële situatie verkeerden. Zij zou enkel gelden voor bedrijven die op 18 maart nog geen problemen ondervonden maar door de lockdown in moeilijkheden zijn geraakt.

Van zodra de regeling uitgevaardigd is, zullen wij u verder op de hoogte houden van de voorwaarden en procedures om van deze bijzondere maatregelen gebruik te kunnen maken en zo bescherming te bekomen tegenover zijn schuldeisers.

EY Law heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden. U kan steeds met ons contact opnemen wanneer u met betalingsmoeilijkheden geconfronteerd wordt om de mogelijke opties ter bescherming van uw vennootschap te bespreken. Wij kunnen u uiteraard ook bijstaan indien een van uw handelspartners in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillissement zou belanden.

Other articles

Fiscal support measures for Telework FAST TRACK Procedure

Uitstel (maar geen afstel) van betaling onroerende voorheffing aanslagjaar

Coronavirus: what are your options in the event of a disruption in your supply chain?

Corona virus (Covid-19) – The most important labor law issues in Belgium

COVID-19 Supporting measures issued by the Belgian tax authorities

COVID-19 Belgian VAT measures and other possible VAT/CUSTOMS reliefs

EY Law uses Artificial Intelligence to speed up urgent contract reviews

The use of a MAC-clause in M&A-practice

COVID-19: travel restrictions to Schengen area – impact on international assignments

COVID-19: Tax impact on cross-border workers and employee benefiting from the “expat” special tax concessions

COVID-19: Telework as containment measure – An international social security perspective

Coronavirus (Covid-19) – What organisations must now urgently consider with regard to data protection

CORONA CRISIS AND CORPORATE DECISION MAKING

HET CORONAVIRUS EN BESLUITVORMING IN VENNOOTSCHAPPEN

CORONA CRISIS: Remote execution of documents : when extreme circumstances ask for practical solutions

Can I protect my company against creditors in case the continuity of my company is threatened as a result of COVID-19?

Kan ik mijn onderneming beschermen tegen schuldeisers als haar continuïteit in het gedrang komt door COVID19?

Is my earn-out compromised by Covid-19?

EU Competition Rules: Covid-19 Crisis Response

CORONA CRISIS: The potential impact of the corona crisis on dividend policies

Increased risks of directors’ liability due to COVID-19

Verhoogde risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge COVID-19

Does COVID-19 allow parties to pull back from closing a signed deal?

Nieuw Koninklijk Besluit met betrekking tot het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

New Royal Decree containing various provisions on corporations and associations in the context of the fight against the Covid-19 pandemic

General Assembly And Board Of Directors Meeting And Covid19 Pandemic – The Belgian Government Takes Measures Offering Non-Profit Organisations Solutions

Nouvel Arrêté Royal contenant diverses dispositions sur les sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19

A moratorium on bankruptcies