COVID-19: Update 22 maart 2020 : De door de Nationale Arbeidsraad afgesloten CAO nr 147 laat alle Belgische bedrijven toe om mogelijks tijdelijke werkloosheid voor bedienden te introduceren

Anders dan voor arbeiders, waar de vennootschap enkel dient aan te tonen dat de normale arbeidsvoorwaarden niet behouden kunnen worden om economische redenen of overmacht teneinde tijdelijke werkloosheid te introduceren, moet een langdurige en meer complexe procedure gevolgd worden om tijdelijke werkloosheid in te voeren voor bedienden.

In beginsel kunnen enkel ondernemingen die zich in moeilijkheden bevinden tijdelijke werkloosheid invoeren voor hun bedienden met een gehele schorsing van de arbeidsovereenkomst gedurende maximum 16 weken per jaar, of een deeltijdse schorsing met ten minste 2 dagen per week, gedurende maximum 26 weken per jaar.

Economische moeilijkheden

Een voorafgaandelijke voorwaarde die moet worden vervuld is het bewijs van een daling van de omzet, de productie of van het aantal bestellingen met 10% in het meest recente kwartaal, hetzij in het vierde kwartaal van 2019. Aangezien de coronavirus slechts recent zijn impact heeft laten voelen, is het weinig waarschijnlijk dat aan deze voorwaarde wordt voldaan.

In dat geval, kan de vennootschap een aanvraag indien bij de Minister van Werk tot erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn  een substantiële (= 10%) daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Om haar aanvraag in te dienen, moest de onderneming gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst genegotieerd met de vakbonden onder meer betreffende het bedrag van het supplement dat de werkgever aan zijn bedienden in tijdelijke werkloosheid moet betalen, de maatregelen tot maximaal behoud van de tewerkstelling en de maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst.  Vennootschappen zonder vakbondsafvaardiging dienden een ondernemingsplan op te maken en deze te laten goedkeuren door de commissie “Ondernemingsplannen” van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr 147 van 18 maart 2020

De vennootschap die niet gebonden is door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een goedgekeurd ondernemingsplan, kan nu een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden indienden op basis van onvoorziene omstandigheden en verwijzen naar CAO nr 147 van de NAR.

Informatie van de werknemers en hun vertegenwoordigers

CAO nr 147 legt inachtneming op van de wettelijke verplichtingen inzake informatie van de werknemers en hun vertegenwoordigers voor de invoering van de tijdelijke werkloosheid van bedienden, hetgeen betekent dat:

  • Ten minste 14 dagen voor de toepassing van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, de onderneming een formulier ter kennis moet geven aan de RVA en de ondernemingsraad of, bij afwezigheid van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, hiervan in kennis stelt,
  • Ten minste 7 dagen op voorhand, de werkgever de betrokken bedienden schriftelijk in kennis stelt van de uitvoeringsmodaliteiten van de tijdelijke werkloosheid, de RVA hiervan in kennis stelt en aan de ondernemingsraad, of in afwezigheid van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging, de ingeroepen economische redenen meedeelt

Supplement ten laste van de werkgever

CAO nr 147 voorziet in de betaling van een supplement gelijk aan ten minste 5 Euro’s per dag tijdelijke werkloosheid.

Overmacht tot aan de erkenning als onderneming in moeilijkheden

In afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden aanvaardt de RVA dat de onderneming tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvraagt middels een elektronische verklaring bij de bevoegde regionale dienst.

 

Aarzel niet om ons te contacteren voor het geval u de gevolgen van Covid-19 in uw dagdagelijkse werk wilt bespreken en hoe u, indien nodig, de economische gevolgen van voorraadstekorten en operationele beperkingen kunt milderen.
Andere alerts

Fiscal support measures for Telework FAST TRACK Procedure

Uitstel (maar geen afstel) van betaling onroerende voorheffing aanslagjaar

Coronavirus: what are your options in the event of a disruption in your supply chain?

Corona virus (Covid-19) – The most important labor law issues in Belgium

Coronavirus (Covid-19): questions pressantes en droit du travail belge

COVID-19 Supporting measures issued by the Belgian tax authorities

COVID-19 Belgian VAT measures and other possible VAT/CUSTOMS reliefs

EY Law uses Artificial Intelligence to speed up urgent contract reviews

The use of a MAC-clause in M&A-practice

COVID-19: travel restrictions to Schengen area – impact on international assignments

COVID-19: Tax impact on cross-border workers and employee benefiting from the “expat” special tax concessions

COVID-19: Telework as containment measure – An international social security perspective

Coronavirus (Covid-19) – What organisations must now urgently consider with regard to data protection

CORONA CRISIS AND CORPORATE DECISION MAKING

Coronavirus (Covid-19) – Is your business protected through force majeure?