‘Licht uw contracten door vóór 29 maart’

Als het Verenigd Koninkrijk eind volgende maand de Europese Unie verlaat, hoeven de Britten de Europese rechtsregels niet langer te volgen. Bedrijven komen in een ander juridisch speelveld terecht. En dan kunt u maar beter goed voorbereid zijn.

Met verordeningen en richtlijnen zet de Europese Unie de spelregels voor ondernemingen uit. Verordeningen zijn bindende rechtsregels die in de hele EU van toepassing zijn. Richtlijnen zijn rechtsregels waarmee de EU een bepaald doel wil bereiken, maar de lidstaten mogen zelf de wetgeving opstellen om dat doel te bereiken. Het Europees Hof van Justitie waakt over de interpretatie en toepassing van deze Europese rechtsregels in de lidstaten.

Na 29 maart 2019 zijn de Europese wetgeving en rechtspraak in principe niet langer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat het juridisch speelveld er helemaal anders uit kan zien voor Europese ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en voor Britse ondernemingen in de EU.

 

“Verkies zekerheid boven onzekerheid. Nu kunt u wijzigingen aan lopende contracten opwerpen en in een constructieve geest bespreken”

Overeenkomsten onder de loep

‘Dit kan een commerciële of operationele impact hebben op alle overeenkomsten met een Britse link. Zeker als uw contracten onderhevig zijn aan het Britse recht of als de geschillenbeslechting in het VK plaatsvindt. Voor internationale handelstransacties was de keuze voor het Britse recht en de Britse geschillenbeslechting trouwens gebruikelijk’, zegt Tom Swinnen, zakenadvocaat en hoofd van de afdeling Transactions/M&A bij EY Law.

Swinnen raadt ondernemingen aan hun contracten tegen het licht te houden. ‘Kunt u uw afspraken na de brexit nog nakomen? Denk maar aan prijsafspraken, levertijden, garanties rond overeenstemming met toepasselijke wetgeving, enzovoort. In veel gevallen vormt de brexit geen basis om het contract te herzien of stop te zetten. Ondernemingen die dit risico niet in kaart brachten, kunnen zich blootstellen aan een contractuele vordering wegens wanprestatie.’

 

“Ondernemingen die geen contractherziening uitvoeren, kiezen voor een juridisch onzekere en onvoorspelbare situatie”

 

Inventariseren, analyseren en implementeren

Ondernemingen moeten contracten met een mogelijke brexit-impact identificeren en analyseren, zegt Swinnen. ‘Het is uitermate belangrijk dat u dat vóór 29 maart doet. Vandaag speelt de rechtsonzekerheid bij beide partijen van het contract. Verkies zekerheid boven onzekerheid. Nu kunt u wijzigingen aan lopende contracten opwerpen en in een constructieve geest bespreken. Na 29 maart 2019 is dat contractuele evenwicht misschien zoek. De kaarten kunnen anders liggen, waardoor een van de partijen moeilijker een herziening van het contract kan afdwingen.’

‘Grote ondernemingen met een massa contracten analyseren die met gespecialiseerde software op basis van artificial intelligence’, gaat Swinnen voort. ‘Op basis van die resultaten doen onze gespecialiseerde advocaten dan aanbevelingen, waarmee de ondernemingen aan de slag kunnen.’

‘Voor kleine en middelgrote ondernemingen is deze inventarisering vaak nog belangrijker. Een onderneming die in grote mate afhankelijk is van één commerciële overeenkomst met een Britse leverancier, afnemer of partner moet vóór 29 maart afspraken maken met haar contractpartij over de mogelijke gevolgen van de brexit. Denk aan de mogelijkheid het contract te herzien, te beëindigen, … Het gaat altijd om maatwerk. En opnieuw: de timing bepaalt uw onderhandelingspositie. Ondernemingen die zo’n herziening nalaten, kiezen voor een juridisch onzekere en onvoorspelbare situatie.’

Internationale M&A- en investeringsdossiers

Naast een effect op het niveau van de individuele ondernemingen bestaat er ook een macro-economisch effect. ‘Ondernemingen die actief zijn in een sector die op Europees niveau sterk is gereglementeerd, moeten nadenken over de impact van de brexit op hun activiteiten, hun juridische structuur en hun organisatiemodel.’

Swinnen stelt in deze categorie twee uiteenlopende houdingen vast. ‘Sommige bedrijven stellen internationale investeringen of fusies en overnames tijdelijk uit, in afwachting van meer duidelijkheid over de juridische afwikkeling van de brexit. Andere tonen zich bijzonder proactief en bereiden zich voor, door bijvoorbeeld activiteiten te verschuiven, nieuwe op te zetten, te investeren of partners over het Kanaal te zoeken.’

 

Interview: Tom Swinnen