Sarah van Veen

Senior Associate

Education

Sarah obtained her Master in Law at the University of Ghent (2017 – magna cum laude). She also obtained a specialized Master in Taxation at the Catholic University of Leuven (2018 – cum laude).  

Additional info

Sarah is admitted to the Brussels Bar since 2018.

Languages

Sarah speaks Dutch (native), is fluent in English and has a basic understanding of French.  

Publications

  • “Overdracht van aandelen. Impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, NJW 2020, nr. 426, 570-576
  • “Besluitvorming van vennootschappen. Impact van de coronacrisis”, NJW 2020, nr. 421, 326-334
  • "Onroerende verkrijging door vennoten in hoedanigheid van mede-eigenaar: toch verkooprecht in plaats van verdeelrecht", Nieuwsbrief Registratierechten 2019, nr. 4, p.18
  • “Overdrachtsbeperkingen: impact hervorming vennootschapsrecht op M&A-praktijk?” Indicator, 5 November 2019
  • “Overeenkomst overdracht aandelen: zorg voor een adequate definitie van ‘schade’”, Indicator, 30 Augustus 2019
  • “Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst” Indicator, 3 February 2019
  • "Bericht van wijziging is niet nodig om materiële vergissing van fiscus recht te zetten", Fixcale Actualiteit, nr. 16,2022
  • "De openbare databank voor Belgische rechtspraak: een stand van zaken", NJW nr. 461,2022
  • -->